Το πείραμα Βασικού Εισοδήματος της Ινδίας

8023830Η Ομοσπονδία Αυτοαπασχολούμενων Γυναικών στην Ινδία πρόσφατα ολοκλήρωσε ένα πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής του θεσμού του Βασικού Εισοδήματος. Σε 8 από 20 χωριά δόθηκε στους κατοίκους ένα χρηματικό βοήθημα ανεξάρτητο και χωρίς προϋποθέσεις ενώ τα άλλα 12 χωριά έμειναν χωρίς ενίσχυση και παρακολουθήθηκαν ως μέτρο σύγκρισης. Το βοήθημα ήταν 200 ρουπίες για κάθε ενήλικα (περίπου $3) και 100 ρουπίες για κάθε παιδί. Μετά τον πρώτο χρόνο αυξήθηκαν σε 300 και 150 ρουπίες αντίστοιχα. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε περίπου 6000 άτομα στα 8 χωριά για 12 μέχρι 17 μήνες. Το ποσό αυτό ήταν αντίστοιχο με περίπου το 20-30% του μηνιαίου εισοδήματος για τις φτωχότερες οικογένειες της μελέτης.Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η καταβολή της παροχής οδήγησε σε σημαντική μείωση της πείνας, κακής διατροφής και ασθενειών στους συμμετέχοντες. Αυξήθηκε η ιδιοκτησία ζώων, η παραμονή στο σχολείο και οι επενδύσεις σε γεωργικά εργαλεία. Δεν αυξήθηκε η κατανάλωση αλκοόλ. Μάλιστα η έρευνα έδειξε ότι στα χωριά του πειράματος αυξήθηκαν οι ώρες εργασίας ενώ οι λήπτες είχαν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να αρχίσουν μια δική τους επιχείρηση.Αυτά τα θετικά αποτελέσματα της αύξησης της εργασίας και του εισοδήματος από εργασία που βρέθηκαν επίσης και σε ανάλογη μελέτη στην Ινδία επιβεβαιώνονται και από άλλα προγράμματα χρηματικών παροχών. Πχ στη Νότια Αφρική η σύνταξη γήρατος, το επίδομα διατροφής παιδιών και το επίδομα αναπηρίας βοήθησαν στην αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την απασχόληση.


Φωτο http://bestofmadhukar.blogspot.gr/2010/06/oh-just-another-indian-village.html

Πηγή: ΙΚΦ – Ίδρυμα κατά της φτώχειας