Πως ορίζεται το βασικό εισόδημα;

Βασικό εισόδημα είναι ένα εισόδημα που δίδεται σε μία πολιτική κοινότητα και σε όλα τα μέλη της σε ατομική βάση, χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις. Αυτός ο ορισμός δεν αποδίδει όλες τις χρήσης της έκφρασης Βασικό Εισόδημα στην Ελληνική γλώσσα ούτε τις πιο κοινές της μεταφράσεις σε άλλες Ευρωπαϊκές γλώσσες όπως τα “basic income”,  “Bürgergeld”, “allocation universelle”, “renda basica”, “reddito di cittadinanza”, “basisinkomen”, ή το “borgerlon”. Μερικές από αυτές είναι ευρύτερες έννοιες. Επίσης καλύπτουν επιδόματα των οποίων το επίπεδο επηρεάζεται από  την οικογενειακή κατάσταση ή που έρχονται σε μορφή φορολογικών απαλλαγών  Άλλες είναι στενότερες. Επίσης προϋποθέτουν, για παράδειγμα ότι το επίπεδο του βασικού εισοδήματος πρέπει να καλύπτει τις βασικές ανάγκες και θα πρέπει να αντικαταστήσει όλα τα άλλα επιδόματα. Ο στόχος της απόδοσης αυτής δεν είναι να περιορίσει την χρήση της αλλά να ξεκαθαρίσει τα επιχειρήματα. Κάθε ένα από τα “συστατικά” εξηγείται παρακάτω με περισσότερη λεπτομέρεια.