Πρέπει το βασικό εισόδημα να καταβάλλεται σε κρατούμενους;

Ακόμη και με τα ευρύτερα κριτήρια συμμετοχής στο βασικό εισόδημα, κάθε πληθυσμός είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνει άτομα που δεν θα απολαμβάνουν το σχετικό δικαίωμα. Η κράτηση εγκληματιών στην φυλακή κοστίζει πολύ ακριβότερα στην κοινωνία ανά κρατούμενο από το ύψος του βασικού επιδόματος, ακόμη κι αν ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε παραγωγική εργασία πιθανώς εκτελείται εντός της φυλακής. Με την εξαίρεση της περίπτωσης της άδικης κράτησης, είναι προφανές ότι οι κρατούμενοι πρέπει να χάνουν το δικαίωμα στο βασικό εισόδημα καθόλη τη διάρκεια της φυλάκισής τους – μπορούν ωστόσο να το επανακτούν με την απελευθέρωσή τους. Το ίδιο ισχύει και για την μακροπρόθεσμη παραμονή σε άλλα ιδρύματα, όπως γηροκομεία ή ψυχιατρεία, δοθέντος ότι το κόστος παραμονής του έγκλειστου καταβάλλεται από την κοινωνία και όχι από το ίδιο το άτομο.