Πρέπει το βασικό εισόδημα να καταβάλλεται σε συνταξιούχους;

Αναλόγως με την περίπτωση των παιδιών, ορισμένοι περιορίζουν την καταβολή του βασικού εισοδήματος μόνο στους οικονομικά ενεργούς, ενώ για τους συνταξιούχους προβλέπουν ένα φυσικό συμπλήρωμα προς μία βασική αλλά αξιοπρεπής σύνταξη (που δεν θα προκύπτει από εισφορές και δεν θα εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του ατόμου). Το σύστημα αυτό ισχύει ήδη σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σουηδία και η Ολλανδία. Στις περισσότερες προτάσεις, πάντως, το βασικό εισόδημα καταβάλλεται και πέραν της συνταξιοδότησης, στο ίδιο ή ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο με αυτό των νεαρότερων ενήλικων. Σε όλες τις περιπτώσεις, το βασικό εισόδημα για ηλικιωμένους μπορεί να συμπληρώνεται από εισόδημα που θα προέρχεται από κρατικά ή ιδιωτικά ταμεία συντάξεων (βάσει εισφορών), προσωπικές αποταμιεύσεις ή εργασία.