Περιορίζεται το βασικό εισόδημα στα όρια του έθνους-κράτους;

Από τον ορισμό του, το βασικό εισόδημα δίδεται από μία κυβέρνηση από δημόσια ελεγχόμενους πόρους. Στις περισσότερες προτάσεις, το βασικό εισόδημα δίδεται, και φυσικά χρηματοδοτείται, σε επίπεδο εθνών-κρατών, όπως είναι φανερό και από τίτλους όπως “state bonus” (κρατικό επίδομα), “national divident” (εθνικό μερίδιο) ή “citizen’s wage” (μισθός πολίτη). Όμως θα μπορούσε να δοθεί και να χρηματοδοτηθεί από μία πολιτική οντότητα, τμήμα του κράτους-έθνους, όπως μία επαρχεία, ή μία κοινότητα. Πράγματι η μόνη πολιτική οντότητα που έχει δώσει ένα πραγματικό βασικό εισόδημα είναι η πολιτεία της Αλάσκας στις Ηνωμένες πολιτείες (βλέπε Palmer 1997). Ένα βασικό εισόδημα μπορεί να δοθεί και από υπερεθνικές πολιτικές ενότητες. Αρκετές προτάσεις έχουν γίνει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής κοινότητας (βλέπε Genet και Van Parijs 1992) και κάποιες επίσης, πιο υποθετικές, σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών (βλέπε Kooistra 1994, Frankman 1998, Barrez 1999).A basic income can also conceivably be paid by a supra-national political unit. Several proposals have been made at the level of the European Union (see Genet and Van Parijs 1992) and some also, more speculatively, at the level of the United Nations (see e.g. Kooistra 1994, Frankman 1998, Barrez 1999).