Κάνει το βασικό εισόδημα την εργασία οικονομικά συμφέρουσα;

Η άλλη όψη της «παγίδας της ανεργίας» που σχετίζεται με τα συστήματα που διασφαλίζουν ένα ελάχιστο εισόδημα, είναι αυτό που τονίζεται πιο συχνά από τους οικονομολόγους. Πρόκειται για την έλλειψη ουσιώδους διαφοράς μεταξύ της έλλειψης εργασίας και της χαμηλόμισθης εργασίας. Εφόσον για τα χαμηλότερα στρώματα το κέρδος ενός ευρώ από εργασία σημαίνει – κατά προσέγγιση – την απώλεια ενός ευρώ από επιδόματα, τότε δεν χρειάζεται κανείς να είναι ιδιαιτέρως τεμπέλης για να απορρίψει μια τέτοια εργασία ή να απέχει γενικά από την αγορά εργασίας. Αν συνυπολογίσει κανείς και τα επιπρόσθετα κόστη, όπως τα μεταφορικά ή αυτά που σχετίζονται με τη φροντίδα ενός παιδιού, αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπό τέτοιες συνθήκες μπορεί να μη σε παίρνει η τσέπη σου να δουλέψεις. Η προσφορά τέτοιων θέσεων εργασίας δεν προσφέρει πλεονεκτήματα ούτε στους εργοδότες, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να βασιστούν ιδιαίτερα σε υπαλλήλους που θα εύχονταν να απολυθούν. Η θέσπιση ενός ελάχιστου μισθού μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη των θέσεων εργασίας με μισθό κατώτερο του ελάχιστου εισοδήματος· στην περίπτωση αυτή οι προαναφερθέντες προβληματισμοί δεν θα έχουν ισχύ, παρεκτός στην περίπτωση των θέσεων μερικής απασχόλησης. Η αντικατάσταση της διασφάλισης ελάχιστου εισοδήματος από ένα καθολικό βασικό εισόδημα παρουσιάζεται ως ο τρόπος για την επίλυση της δεύτερης αυτής όψης της «παγίδας της ανεργίας». Εάν εισέπραττε ο καθένας ένα καθολικό βασικό εισόδημα, αλλά το μέρος των εισοδημάτων το οποίο ξεπερνούσε το ελάχιστο διασφαλισμένο ποσό φορολογούνταν κατά 100% (βλ. για παράδειγμα Salverda 1984), η παγίδα της ανεργίας θα ήταν η ίδια όπως με ένα σύστημα διασφάλισης ελάχιστου εισοδήματος (εικ. 1 και 3). Εφόσον όμως προβεί κανείς στην σχεδόν αυτονόητη παραδοχή ότι ο φόρος για τα χαμηλότερα εισοδήματα πρέπει να είναι αρκετά κάτω του 100%, τότε η ακόλουθη πρόταση ισχύει: εφόσον μπορείς να κρατήσεις το πλήρες ποσό του βασικού σου εισοδήματος, είτε δουλεύεις είτε όχι, είτε είσαι πλούσιος ή φτωχός, τότε σίγουρα θα είσαι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση δουλεύοντας παρά άνεργος.