Είναι το βασικό εισόδημα αναδιανομή του κεφαλαίου;

Το βασικό εισόδημα, μπορεί, αν και δεν είναι αναγκαίο, να χρηματοδοτηθεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αν δεν γίνει αυτό, μπορεί “απλά” να χρηματοδοτηθεί ανάμεσα σε άλλες κρατικές δαπάνες, από πόρους που προέρχονται από διάφορες πηγές. Ανάμεσα σε αυτούς που στηρίζουν συγκεκριμένη χρηματοδότηση, οι περισσότεροι έχουν στο νου τους έναν συγκεκριμένο φόρο. Κάποιοι θέλουν να χρηματοδοτηθεί από έναν φόρο πάνω στην ιδιοκτησία γης ή έναν φόρο στις φυσικές πηγές παραγωγής πλούτου ( για παράδειγμα από τον Thomas Paine (1796) στον  Raymond Crotty (1987),τον Marc Davidson (1995) ή τον James Robertson (1999)).  Άλλοι προτιμούν ένα πρόσθετο βάρος σε έναν φόρο εισοδήματος με ευρεία βάση (για παράδειγμα, Pelzer 1998, 1999) ή έναν φόρο προστιθέμενης αξίας (για παράδειγμα Duchatelet 1992, 1998). Επίσης κάποιοι από αυτούς που σκέφτονται σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάνε για την ανάγκη ενός νέου φορολογικού εργαλείου όπως τον λεγόμενο  “φόρο Tobin” πάνω στις κερδοσκοπικές κινήσεις κεφαλαίου ή “φόρο bit” στις μεταφορές πληροφορίας (βλέπε Soete & Kamp 1996).