Είναι το Βασικό Εισόδημα ακριβότερο λόγω της ανεξαρτησίας άνευ όρων εργασίας;

Υπάρχουν γενικοί λόγοι για τους οποίους ένα βασικό εισόδημα δεν θα ήταν οικονομικά προσιτό σε ένα επίπεδο στο οποίο ένα συμβατικά εγγυημένο εισόδημα θα ήταν; Ένας προφανής λόγος θα μπορούσε να είναι απλώς ότι ένα βασικό εισόδημα δίδεται σε όλους, έστω και αν δεν είναι πρόθυμοι να εργαστούν, ενώ ένα συμβατικά εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα εξαρτάται από την προθυμία του δικαιούχου να εργαστεί. Ως αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζεται, περισσότεροι φτωχοί άνθρωποι θα  λαμβάνουν ένα βασικό εισόδημα από ό,τι ένα συμβατικά εγγυημένο εισόδημα, ή, εάν ο αριθμός των δικαιούχων δεν είναι πολύ μεγαλύτερος, θα κάνουν λιγότερη δουλειά από ό,τι θα συνέβαινε με ένα σύστημα επιδομάτων εξαρτώμενο από την δουλειά. Σε καθαρούς όρους, ως εκ τούτου, ένα σύστημα βασικού εισοδήματος είναι βέβαιο ότι θα κοστίσει περισσότερο.