Αποτελεί το βασικό εισόδημα μια μορφή διανομής κεφαλαίου;

Το βασικό εισόδημα δεν χρειάζεται να έχει ως πηγή τη φορολόγηση· δεν είναι, δηλαδή, ανάγκη να αποτελεί μια μορφή αναδιανομής του εισοδήματος μέσω της φορολογίας. Για παράδειγμα, το σύστημα μερισμάτων στην Αλάσκα (O’Brien & Olson 1990, Palmer 1997) χρηματοδοτείται από μέρος των κερδών ενός επενδυτικού ταμείου που συστάθηκε από το κράτος, χρησιμοποιώντας τα δικαιώματα χρήσης των κοιτασμάτων πετρελαίου της Αλάσκας. Στην ίδια λογική είναι και το πλάνο του James Meade (1989, 1993, 1994, 1995), ο οποίος προτείνει κοινωνικά μερίσματα που προκύπτουν από κρατικά παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία. Τέλος, υπάρχει μία σειρά προτάσεων που προωθούν τη χρηματοδότηση του βασικού εισοδήματος από τη δημιουργία χρήματος, από το κίνημα Social Credit του Major Douglas (βλ. Van Trier 1997) και το Mouvement français pour l’abondance των Jacques και Marie-Louise Duboin (1945, 1985), μέχρι τα πρόσφατα γραπτά του Joseph Huber (1998, 1999, 2000 με τον J. Robertson).