31 Ευρωβουλευτές καλούν για υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για το Χωρίς Προϋποθέσεις Βασικό Εισόδημα!

Στις 28 Νοεμβρίου, 24 μέλη της Ευρωβουλής από 11 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες υιοθέτησαν μία κοινή δήλωση όπου εκφράζουν την υποστήριξή τους στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI) για το Χωρίς Προϋποθέσεις Βασικό Εισόδημα. Η πρωτοβουλία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει την ιδέα της μεταρρύθμισης της τρέχουσας συμφωνίας για την πρόνοια και κοινωνική ασφάλιση σε εθνικό επίπεδο, προς την εφαρμογή ενός βασικού εισοδήματος χωρίς προϋποθέσεις (UBI).

Το UBI είναι μία τακτική πληρωμή σε κάθε άνθρωπο χωρίς καμία προϋπόθεση ή εργασιακή κατάσταση. Θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλό ώστε να εγγυάται μία αξιοπρεπή ύπαρξη. Θα αφήνει τους ανθρώπους να κάνουν αποφάσεις για την ζωή τους χωρίς τον φόβο της απόλυτης φτώχειας. Θα λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για τον αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που έχουν βραχυχρόνιες συμβάσεις εργασίας, ή είναι άνεργοι, καθώς και για όσους ξεκινάνε την δική τους επιχείρηση.

Αρκετά σχήματα χρηματοδότησης έχουν προταθεί κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών σε διάφορες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το UBI ζητά να γίνουν επιπλέον μελέτες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι Ευρωβουλευτές ζητούν από όλους τους Ευρωπαίους να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες με δικαίωμα ψήφου μπορούν να υπογράψουν το ECI είτε μέσω διαδικτύου (http://sign.basicincome2013.eu) ή σε χαρτί. Ένα εκατομμύριο υπογραφές χρειάζονται  μέχρι τις 14 Ιανουαρίου του 2014 ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα φτάσει στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα σύγχρονα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης είναι ανεπαρκή και εξευτελιστικά όταν προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα αίτια της φτώχειας, τονίζουν οι Ευρωβουλευτές.

"Το  Βασικό Εισόδημα Χωρίς Προϋποθέσεις θα μετασχημάτιζε την κοινωνική ασφάλιση από ένα σύστημα αποζημίωσης σε ένα σύστημα χειραφέτησης, το οποίο εμπιστεύεται τους πολίτες να κάνουν τις δικές τους επιλογές, και δεν τους στιγματίζει εξαιτίας των προσωπικών τους καταστάσεων.," λέει η δήλωση.

"Πιστεύουμε ότι είναι επειγόντως αναγκαία μια νέα μορφή κοινωνικής ασφάλισης /…/ Καθώς τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στα κράτη εξαρτώνται όλο και περισσότερο από προϋποθέσεις και θέτουν εξαιρέσεις, υπονομεύουν την προσωπική αξιοπρέπεια, βάζουν φραγμούς στην κοινωνική συμμετοχή και βαθαίνουν τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ κρατών αλλά και μέσα στα κράτη."

Είπαν επίσης ότι αυτή η νέα μορφή κοινωνικής ασφάλισης είναι απλούστερη από τα υπάρχοντα( συχνά χαοτικά και επιβαρυντικά) συστήματα θα βοηθήσει στην εξισορρόπηση των εισοδηματικών ανισοτήτων και θα μπορούσε να βοηθήσει στην άμβλυνση των κοινωνικών και φυλετικών εντάσεων που προκαλούνται από την οικονομική μετανάστευση.

Η δήλωση έχει υπογραφεί από τους (ακολουθούν ονόματα Ευρωβουλευτών):

Martin EHRENHAUSER, Ανεξάρτητος (Αυστρία)
Phillippe LAMBERTS,    Πράσινοι (Βέλγιο)
Nikola    VULJANIĆ, Left (Κροατία)
Tarja CRONBERG, Πράσινοι (Φιλανδία)
Satu HASSI, Πράσινοι (Φιλανδία)
Catherine GREZE, Πράσινοι (Γαλλία)
Eva JOLY, Πράσινοι (Γαλλία)
José BOVÉ, Πράσινοι (Γαλλία)
Karima    DELLI, Πράσινοι (Γαλλία)
Malika    BENARAB-ATTOU, Πράσινοι (Γαλλία)
Michèle RIVASI, Πράσινοι (Γαλλία)
Gerald    HÄFNER, Πράσινοι (Γερμανία)
Ska KELLER, Πράσινοι (Γερμανία)
Νίκος Χρυσόγελος, Πράσινοι (Ελλάδα)
Brian  CROWLEY, Συμ.Φιλελευθέρων (Ιρλανδία)
Emer     COSTELLO, Σοσιαλδημοκράτες (Ιρλανδία)
Liam    AYLWARD, Συμ.Φιλελευθέρων (Ιρλανδία)
Nessa     CHILDERS, Ανεξάρτητος (Ιρλανδία)
Sean KELLY, Χριστιανοδημοκράτες (Ιρλανδία)
Pat the Cope Callagher, Συμ.Φιλελευθέρων (Ιρλανδία)
Georges BACH, Χριστιανοδημοκράτες  (Λουξεμβούργο)
Claude TURMES, Πράσινοι (Λουξεμβούργο)
Carl SCHLYTER, Πράσινοι (Σουηδία)
Jean LAMBERT, Πράσινοι (Ηνωμένο Βασίλειο)

 

[Ενημέρωση 29/11] οι Olga SEHNALOVÁ, Keith TAYLOR, Bart STAES και Yves COCHET επίσης στήριξαν την πρωτοβουλία μας.


[Ενημέρωση 30/11] προστέθηκε η Isabelle DURANT 


[Ενημέρωση 05/12] Οι Jean-Paul BESSET και Nicole KIIL-NIELSEN έδωσαν την στήριξή τους.