Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών;

Τι είναι αυτό που σας ζητάμε να υπογράψετε; Είναι μία απλή αίτηση; Ένα ακόμα petition; Όχι:

Τον Απρίλιο του 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωσαη εισήγαγε έναν καινούριο τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να παρέμβουν πραγματικά στην πολιτική της.

Ελάχιστοι γνωρίζουν για αυτό και πολλοί νομίζουν ότι είναι απλά ένας τρόπος να κάνεις μία αίτηση όπως οι δεκάδες που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Δεν είναι όμως…
 

Τι είναι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών;

Είναι ένας θεσμοθετημένος τρόπος παρέμβασης στην πολιτική της Ε.Ε. Και δουλεύει! Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει την πολιτική της στο θέμα της Ιδιωτικοποίησης του νερού.

Πως έγινε αυτό; Απλό. Κάθε πρωτοβουλία απαιτεί 1 εκατομμύριο υπογραφές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι υπογραφές μαζεύονται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις δικές της υποδομές και χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό της εκάστοτε πρωτοβουλίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, μάζεψε σε λίγους μήνες 1,857,605 υπογραφές ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο που είχε τεθεί για την συζήτησή της. Αυτό ανάγκασε την Ευρωπαϊκή επιτροπή να αλλάξει άποψη. Δηλαδή; Οι πολίτες πέτυχαν.

Μια δημοκρατικότερη Ευρώπη, μια Ευρώπη για τους πολίτες, δεν είναι ουτοπία. Μπορούμε να το πετύχουμε αρκεί να προσπαθήσουμε. Μην αφήνετε λοιπόν τις πρωτοβουλίες στους πολιτικούς. Πλέον μπορούμε και οι πολίτες.

Υπογράψτε, προωθείστε:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/