Ανοιχτή επιστολή στους υποψήφιους Ευρωβουλευτές

Ανοιχτή επιστολή στους υποψήφιους Ευρωβουλευτές

Με δεδομένη τη δέσμευση της ΕΕ για μείωση της φτώχιας κατά 20 εκατομμύρια μέχρι το 2020, οι περισσότεροι ψηφοφόροι θέλουν να μάθουν: τι θα κάνετε για να επιτύχετε αποτελέσματα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζετε ότι με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα, περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της ΕΕ, σχεδόν 120 εκατομμύρια άνθρωποι, κινδυνεύουν από τη φτώχια; Παρόλα αυτά, με δεδομένη την μακρόχρονη οικονομική κρίση από το 2008 και την αυξανόμενη αυτοματοποίηση της παραγωγής που μειώνει τις θέσεις εργασίας, υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι η κατάσταση θα χειροτερεύσει στο μέλλον αν δεν αλλάξει κάτι.

Το UBIE (Ευρωπαϊκό Βασικό Εισόδημα Χωρίς Προϋποθέσεις), που εκπροσωπεί δίκτυα και οργανισμούς που υποστηρίζουν το βασικό εισόδημα σε 25 χώρες της ΕΕ, καθώς και το BIEN, Basic Income Earth Network (Παγκόσμιο Δίκτυο για το Βασικό Εισόδημα), με μέλη από όλο τον κόσμο, θα ήθελαν να τονίσουν ότι η ανισότητα αποτελεί απειλή για την ειρήνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη.

Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι οι εκλεγμένοι μας αντιπρόσωποι πρέπει να υποστηρίξουν στρατηγικές που θα προάγουν την κοινωνική συνοχή και θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της Ευρώπης. Οι Ευρωβουλευτές μας θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την κρίση ως μια ευκαιρία αφύπνισης.

Το Ευρωπαϊκό Βασικό Εισόδημα Χωρίς Προϋποθέσεις (Unconditional Basic Income – UBI) είναι ένα χρηματικό ποσό, που πληρώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε κάθε άτομο χωρίς όρους και σε όλους, αρκετά υψηλό ώστε να εξασφαλίζει την επιβίωση των πολιτών και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Διαφέρει από το εγγυημένο μίνιμουμ εισόδημα (guaranteed minimum income – GMI) και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, αφού καταργεί τη διαφθορά που συχνά προκαλείται, τη γραφειοκρατία, το κόστος τους καθώς και το στίγμα που προκαλούσε η χρήση τους στο κομμάτι του πληθυσμού που τα χρησιμοποιούσε. Το UBI καταργεί τα αντικίνητρα που προκαλούνται από τους υψηλούς οριακούς συντελεστές φορολόγησης (65-95%) που επιβάλλουν αυτά τα συστήματα.

Πιλοτικές μελέτες σε όλο τον κόσμο έχουν αποδείξει ότι το UBI είναι ένα πολύ πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τη μείωση της φτώχιας και της ανισότητας σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και επιδοτήσεων, με πιο θετικά αποτελέσματα στην τοπική οικονομία, την υγεία, την κοινωνική συνοχή, τη δημόσια ασφάλεια και την εκπαίδευση. Ένα ευρωπαϊκό βασικό εισόδημα χωρίς προϋποθέσεις θα μπορούσε να μειώσει τις εντάσεις που προκαλεί η ενδοκοινοτική μετανάστευση που έχει ως βασική αιτία την έλλειψη οικονομικών ευκαιριών. Μπορεί να ακούγεται ως μια ριζοσπαστική πρόταση, αλλά η η σημερινή «business as usual» στάση δεν είναι βιώσιμη και θέτει σε κίνδυνο την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναμένουμε από τους αντιπροσώπους μας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) να κάνουν όλα τα περαιτέρω σοβαρά και πρακτικά βήματα με βάση την απόφαση τους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλείου 2010/2039(INI) της 20ης Οκτωβρίου 2010, και που αφορά τον ρόλο και την εφαρμοφή του ελάχιστου εισοδήματος στην καταπολέμηση της φτώχιας και την προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς στην Ευρώπη.

Το πρώτο βήμα που περιμένουμε λοιπόν να κάνετε είναι η εφαρμογή της παραπάνω απόφασης.

Το δευτερο βήμα θα θέλαμε να είναι το εξης: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία θα αυξηθεί σταδιακά εξαιτίας της τεχνολογικής προόδου παράλληλα με την αύξηση της παραγωγικότητας, τα συνηθισμένα συστήματα Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος καθίστανται όλο και λιγότερο αποτελεσματικά, οδηγώντας σε αυξημένη ανισότητα και κοινωνικό αποκλεισμό – όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών απαιτείται αλλαγή κουλτούρας. Αν εκλεγείτε, θα ζητήσετε να συζητηθεί το θέμα του βασικού εισοδήματος χωρίς προϋποθέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο και θα υποστηρίξετε την εφαρμογή του στην ΕΕ;

Η 9η Μαΐου εορτάζεται ως η Μέρα της Ευρώπης λόγο της διακήρυξης της 9ης Μαΐου 1950 από τον Γάλλο υπουργός εξωτερικών, Robert Schuman. Είχε ένα όραμα για μία Ευρώπη που θα ήταν ειρηνική και θα πρόσφερε ευημερία σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Η Ευρώπη έχει ειρήνη και ευημερία, αλλά όχι για όλους. Ας ολοκληρώσουμε το δουλειά που ξεκίνησε ο Robert Schuman. Τι περιμένουμε;

 

 

Υπογεγραμμένο από:

Unconditional Basic Income Europe

 

Basic Income Earth Network

Μέλη Ελληνικής ομάδας UBIE

Πηγές για την φτώχια στην Ευρώπη και το Βασικό Εισόδημα χωρίς Προϋποθέσεις

Η εξάλλειψη της Φτώχιας είναι Πολιτική Επιλογή!

http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/press-room/eapn-press-releases/ending-poverty-is-a-political-choice

Σύντομο βίντεο:

https://www.youtube.com/watch?v=zru79jcVTt4

Πρόσφατη συνέντευξη Prof. Philippe van Parijs, Université Catholique de Louvain (UCL):

“Van Parijs: An unconditional basic income in Europe will help end the crisis“ http://www.euractiv.com/sections/social-europe-jobs/van-parijs-unconditional-basic-income-europe-will-help-end-crisis-301503

Ταινία: "Basic Income – a Cultural Impulse“ http://dotsub.com/view/26520150-1acc-4fd0-9acd-169d95c9abe1 (Επιλέξτε υπότιτλους).

Unconditional Basic Income Europe http://basicincome-europe.org/

Basic Income Earth Network http://www.basicincome.org

Οι απαντήσεις όλων των υποψηφίων στο info@www.basicincome.gr θα δημοσιευθούν εδώ και θα αποσταλούν στα ΜΜΕ μαζί με την επιστολή, την Τρίτη, 20 Μαΐου.