Έγινε δεκτή η Ελληνική μετάφραση του κειμένου για την πρωτοβουλία.

Αντικείμενο:Ζητάμε από την Επιτροπή, να στηρίξει την συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη (σύμφωνα με το άρθρο 156 TFEU) στοχεύοντας στην διερεύνηση του Χωρίς Όρους Βασικού Εισοδήματος σαν εργαλείο για την βελτίωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Βασικοί στόχοι:Μακροπρόθεσμα, ο στόχος είναι να προσφέρουμε σε κάθε κάτοικο της Ε.Ε. το χωρίς όρους δικαίωμα ως άτομο να έχει καλυμμένες τις βασικές του υλικές ανάγκες για να εξασφαλίζει μια ζωή με αξιοπρέπεια, όπως ορίζεται από τις συνθήκες της Ε.Ε. και να ενεργοποιήσουμε την χειραφέτηση στην κοινωνία υποστηριζόμενη από το Βασικό Εισόδημα. Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να προωθηθούν από την Ε.Ε. πρωτοβουλίες όπως «πιλοτικές μελέτες» (άρθρο 156 TFEU) και εξέταση διαφορετικών μοντέλων του Βασικού Εισοδήματος (απόφαση EP 2010/2039(INI) §44) .
 
Σχέδιο Νομικής Πράξης: Basic Income GREEK.doc
This entry was posted in Χωρίς κατηγορία by admin. Bookmark the permalink.